CULPA es un corto que se ubica en el universo de la novela gráfica PRISIONERO EN MAUTHAUSEN, editada por De Ponent en febrero de 2011. En 2006, con las acuarelas que conforman este corto, Carbos y Cosnava ganaron el premio de Ciutat Cornellà de cómic. Poco después, cerraban el acuerdo para hacer el álbum PRISIONERO y comenzaba la larga investigación que condujo a la elaboración del mismo. Se puede pues considerar que estas acuerlas son el germen de la obra.

+ Información de autores http://cosnava-carrillo.blogspot.com/

Mediació reparadora a Sant Boi

Programa d'Acció de Mesura Alternativa Educativa a la Sanció Administrativa.

Aquest dvd té la voluntat de ser “una Eina i un Recurs per a la Convivència” . Ha vist la llum gràcies a la generositat d’un grup de nois i noies que van voler que la seva experiència fos útil a la resta de companys/es i ciutadans/es.
La mediació reparadora a Sant Boi de Llobregat té la singularitat de ser un Programa d’Acció Mesura Alternativa Educativa a la Sanció Administrativa (MAESA), amb la missió de treballar per la conciliació, la convivència i la reparació comunitària.
El Programa de mesures alternatives educatives a la incoació d’un procediment sancionador té com a base la formalització de la demana de manera personal per poder acollir-se des de la voluntarietat, i així assumir els fets, els objectius i les accions proposades a realitzar i el compromís cívic de cara a la ciutat.
L’objectiu és treballar de manera personalitzada a partir dels fets i circumstancies reals i quotidianes de cada persona, perquè aquesta MAESA esdevingui útil i sigui un aprenentatge significatiu, preventiu i educatiu especialment pels joves.Preparativos en Can Massallera

Baile dels Gegants del Baix

Gegants por las calles de Sant Boi, octubre 2010

;;